VEX IQ Info

VEX Robotics on yksinomaan robotiikan oppimisympäristöjen kehittämiseen ja
tuottamiseen keskittynyt yritys, jolla on palava halu olla siinä roolissa maailman paras!
Sen päätuotteet ovat VEX IQ, joka on tarkoitettu robotiikan opiskelemiseen
perusopetuksessa alakoulusta lähtien sekä VEX EDR, joka soveltuu yläkoulun ylemmille
luokille, lukioon ja ammattiopetukseen sekä sieltä aina korkeakouluasteelle saakka.

Suunniteltuja alunperinkin opetuskäyttöön
VEX Robotics -robotiikan oppimisympäristöt ovat jo alusta lähtien suunniteltu palvelemaan parhaalla mahdollisella
tavalla opetuskäyttöä. Niitä ei ole suunnattu lelumarkkinoille, eikä niitä mielletä leluiksi, vaan aivan oikeiksi työkaluiksi.

Kokonaisvaltainen oppimiskonsepti
Toisin kuin muut, VEX IQ ei ole vain pelkkä ohjelmoitava robotti, jolla opetellaan koodausta, vaan opetusalan
asiantuntijoiden huolellisesti rakentama kokonaisvaltainen oppimiskonsepti, joka innostaa ja haastaa kaikkia oppilaita
sukupuolesta riippumatta ratkaisemaan ongelmia suunnittelemalla ja rakentamalla robotteja yhdessä – tiimityönä,
oppien samalla oikeanlaista asennetta tekemistä kohtaan sekä monenlaisia positiivisia valmiuksia, jotka ovat
tärkeässä roolissa läpi elämän.

VEX IQ vie mukanaan aivan kaikki oppilaat, myös ne, joille ohjelmointi ei ole se vahvin tai kiinnostavin aihealue.
Robotiikassahan pelkän koodauksen osuus voi tapauksesta riippuen olla hyvinkin vähäinen.

Jatkumo alakoulusta yliopistoon
Kun muilla robotiikan oppimisympäristöillä työskentely jää kokeilun ja leikin tasolle, eivät haasteet tällä konseptilla lopu

missään opiskelun vaiheessa kesken! VEX IQ on tarkoitettu robotiikan opiskeluun perusopetuksen alusta lähtien aina
yläkouluun saakka. Sen muoviosat ovat kestäviä ja ennen kaikkea nopeita koota roboteiksi oman suunnitelman
pohjalta. Metallirakenteinen VEX EDR mahdollistaa suuremmat ja vieläkin kestävämmät rakenteet sekä jatkumon
toisen asteen opetukseen ja yliopistoon.

Oikea ohjelmointikieli
Ohjelmointikielenä on alusta lähtien aivan oikea ohjelmointikieli, eli C-kieleen pohjautuva
RobotC, joten ohjelmaakaan ei tarvitse vaihtaa opintojen edetessä tai työelämään
siirryttäessä. Lisäetuna VEX Robotics tarjoaa RobotC-ohjelman käyttöön ilmaiseksi!

Haasteet ja tiimityöskentely
VEX Roboticsin oppimiskonseptiin kuuluu olennaisena osana ongelmien ratkaiseminen vaihe vaiheelta vaativampien
haasteiden avulla sekä tiimityöskentely. Oppilaat eivät koskaan kilpaile toisiaan vastaan, vaan pyrkivät yhdessä
ratkaisemaan tehtäviä auttamalla ja tukemalla toistensa työtä. Näin opitaan nykypäivän työelämän edellyttämää
rakentavaa yhteistyötä.

Maailmanlaajuinen kilpailutoiminta
Kilpaileminen viehättää ja kannustaa koululaisia opiskeluun. Etenkin, kun VEX-konseptiin kuuluu vuosittain vaihtuva,
kokonaan uusi haastetehtävä, reilu peli, eksaktit tavoitteet ja pistelasku sekä hyvä yhteishenki. Suomenmestaruus
ratkaistaan tammikuussa ja maailmanmestaruus huhtikuussa. Lisätietoja: www.roboedu.fi

Koulutus
VEX Robotics koulutuksia järjestää roboedu ry. Lisäteitoja saat www.roboedu.fi